Porównaj oferty

Im większa wiedza o szczegółach umowy deweloperskiej | Biuro Nieruchomości Warszawa

Im większa wiedza o szczegółach umowy deweloperskiej | Biuro Nieruchomości Warszawa

Czasy, kiedy określenie deweloper, czyli osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje w budowę mieszkań, domów i innych nieruchomości, w celu ich sprzedaży lub wynajmu, była dość często kojarzona z kłopotami, jakie spadały przeważnie na nabywcę, na szczęście, jeśli nie całkiem, to w dużym stopniu skończyły się z dniem 29 kwietnia 2012 r., kiedy to zaczęła obowiązywać Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa ta po raz pierwszy zdefiniowała takie pojęcia, jak: deweloper, nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz „umowa deweloperska”. Z tego powodu ustawa ta występuje powszechnie, jako „ustawa deweloperska”. W porównaniu do czasów sprzed obowiązywania ustawy deweloperskiej, kiedy nie obowiązywały nawet jednolite umowy deweloperskie, na podstawie, których niezadowolony klient dewelopera nie mógł skutecznie dochodzić swoich praw, obecnie ma on do wykorzystania nieporównanie więcej instrumentów zabezpieczających jego interesy przed niesolidnymi deweloperami.

Klient dewelopera, definiowany w wymienionej Ustawie, jako nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przede wszystkim ma prawo do zapoznania się prospektem informacyjnym, który deweloper ma obowiązek wydać na swój koszt przed przystąpieniem do realizacji budowy nieruchomości z zamiarem umieszczenia ich w swojej ofercie sprzedaży. Prospekt informacyjny, z którym ma prawo zapoznać się nabywca przed powzięciem zamiaru nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, musi zawierać wszystkie informacje dotyczące określonej inwestycji budowlanej wraz z podaniem lokalizacji, zgodności z planem zagospodarowania przestrzeni publicznej, metrażu projektowanych lokali i domów jednorodzinnych, a także przypuszczalnej ceny nabywanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Po stronie nabywcy głównym obowiązkiem wobec dewelopera jest wniesienie w terminie określonych w umowie wpłat, zgodnie z ustalonym harmonogramem wpłat poszczególnych transzy.

Na żądanie potencjalnego nabywcy mieszkania, każdy deweloper ma obowiązek dostarczenia mu prospektu informacyjnego zapisanego na stałym nośniku elektronicznym lub w formie papierowej. Zgodnie z ustawą deweloperską, deweloper ma także obowiązek wyczerpująco poinformować potencjalnego nabywcę w sprawie swojej sytuacji finansowo-gospodarczej. Dopiero po zapoznaniu się z prospektem informacyjnym oraz wszystkimi interesującymi go informacjami dotyczącym dewelopera, potencjalny nabywca może przystąpić do zapoznania się ze szczegółami umowy deweloperskiej.

Ustawa deweloperska nakazuje, żeby umowa deweloperska miała szczególną formę aktu prawnego, czyli, żeby była aktem notarialnym sporządzonym w biurze notariusza. Przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej, forma umowy deweloperskiej była dowolna, co dawało pole do wielu nieporozumień, przeważnie prowadzących do rozstrzygnięć niekorzystnych dla klienta dewelopera. Teraz nad prawidłowością umowy deweloperskiej czuwa także notariusz, który ma obowiązek czuwać nad zgodnością z prawem umowy zawartej w formie aktu notarialnego

Obowiązek pokrycia kosztów związanych ze sporządzeniem umowy deweloperskiej, jako aktu notarialnego leży w równym stopniu po obu stronach występujących w tym akcie.

Wymieniona wyżej ustawa deweloperska reguluje m.in. warunki i sposób odstąpienia od umowy deweloperskiej. Jedną z podstawowych przyczyn odstąpienia nabywcy od umowy, są różnice między prospektem informacyjnym, a warunkami umowy.

Powiązane posty

Sprzedać mieszkanie, dom lub inną nieruchomość | Biuro Nieruchomości Warszawa

Wielu ekspertów i analityków rynku nieruchomości uparcie twierdzi, że okres boomu na tym rynku...

Kontynuuj czytanie

Sprzedaż nieruchomości – lepsza jakość, a nie ilość | Biuro Nieruchomości Premium

Jest przypuszczenie graniczące z pewnością, że 90% właścicieli sprzedających swoje...

Kontynuuj czytanie

Kupić mieszkanie, dom lub inną nieruchomość | Biuro Nieruchomości Warszawa | Milanówek

Niektórzy uważają, że kupić mieszkanie, dom lub inną nieruchomość jest łatwiej niż...

Kontynuuj czytanie

Dołącz do dyskusji