Przedział cenowy: Od do

Porównaj oferty

Widmo podatku katastralnego krąży nad Polską? | Biuro Nieruchomości Trinity House

Widmo podatku katastralnego krąży nad Polską? | Biuro Nieruchomości Trinity House

Z podatkiem katastralnym w Polsce jest, jak z widmem: – słychać, ale póki, co – nie widać. Na razie, więc podatek katastralny w naszym kraju jest pojęciem bardziej politycznym niż ekonomicznym i dopóki nie zostanie wprowadzony, albo ostatecznie odrzucony, będzie służył jednym politykom do straszenia nim wyborców innych polityków i odwrotnie. Podatek katastralny jednak w […]

W góry w góry miły bracie, nieruchomość czeka na cię! | Biuro Nieruchomości Trinity House

W góry w góry miły bracie, nieruchomość czeka na cię! | Biuro Nieruchomości Trinity House

Ten lekko sparafrazowany cytat, oddaje dobrze skalę zmian oczekiwań, jakie mają współcześni miłośnicy gór, w stosunku do tych z XIX w. dla, których Wincenty Pol napisał wiersz, z którego ten cytat pochodzi. Swobody w górach takiej, jaką opisywał Pol, trudno się w dzisiejszych górach doszukiwać. Zamiast wielkich bezludnych, cichych przestrzeni, góry oferują dzisiaj swoim miłośnikom […]

Użyczenie mieszkania, domu lub innej nieruchomości | Biuro Nieruchomości Trinity House

Użyczenie mieszkania, domu lub innej nieruchomości | Biuro Nieruchomości Trinity House

Użyczenie mieszkania lub domu jest inną niż najem formą przekazania przez właściciela lokalu, prawa do korzystania z jego własności. Jako strony w umowie użyczenia mieszkania, domu lub innej nieruchomości, występują użyczający i biorący. Przepisy dotyczące umowy użyczenia reguluje Kodeks cywilny, art. 710 – 719. Umowa użyczenia nie musi przyjąć formy pisemnej, zwłaszcza w przypadkach, gdy […]

Powierzchnia użytkowa nierówna powierzchni ogółem | Biuro Nieruchomości Trinity House

Powierzchnia użytkowa nierówna powierzchni ogółem | Biuro Nieruchomości Trinity House

Okazuje się, że to, jaką powietrznię użytkową ma mieszkanie, dom lub inna nieruchomość będąca przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży, zależy od tego, jakiemu podmiotowi trzeba przedstawić wyniki pomiarów tych powierzchni.  Przepisy prawa rozróżniają powierzchnię użytkową mierzoną w celu:  a/ Obliczenia podatku od nieruchomości. Tu zastosowanie ma ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 […]

Operat szacunkowy a wycena nieruchomości | Biuro Nieruchomości Trinity House

Operat szacunkowy a wycena nieruchomości | Biuro Nieruchomości Trinity House

Operat szacunkowy jest autorską oceną stanu nieruchomości dokonaną przez uprawnionego do tego rzeczoznawcę majątkowego, której wynikiem jest wartość nieruchomości ustalona na podstawie wyceny nieruchomości. Jak z tego widać wyceny nieruchomości, czyli postępowania mającego na celu ustalenie wartości nieruchomości, może dokonać wyłącznie rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawca majątkowy jest to osoba fizyczna, posiadająca nadane mocą ustawy przez Ministra […]

Negocjowanie, jako sztuka ważna na rynku nieruchomości | Biuro Nieruchomości Trinity House

Negocjowanie, jako sztuka ważna na rynku nieruchomości | Biuro Nieruchomości Trinity House

Do ulubionych powiedzeń jednego z bardziej znanych i cieszących się dużym uznaniem w branży ekspertów ds. nieruchomości, jest to: „targować to się można na targowisku, a na rynku nieruchomości trzeba negocjować”. W tym powiedzeniu mieści się niepozbawione słuszności przekonanie, że nieruchomość, jako dobro będące przedmiotem transakcji o dużej wartości, i to nie tylko w sensie […]

Jak sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką? | Biuro Nieruchomości Trinity House

Jak sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką? | Biuro Nieruchomości Trinity House

Polskie społeczeństwo w coraz bardziej widoczny sposób podporządkowuje się wymaganiom wolnego rynku i wynikającą z nich mobilnością i gotowością do zmiany miejsca zamieszkania w zależności od możliwości lepszego zatrudnienia. Najczęściej wiąże się to z koniecznością pozbycia się dotychczasowego mieszkania, domu lub innej nieruchomości. Oprócz znalezienia nabywcy nie ma z tym większego problemu, jeśli sprzedawany lokal […]

Dziedziczenie nieruchomości | Biuro Nieruchomości Trinity House

Dziedziczenie nieruchomości | Biuro Nieruchomości Trinity House

Większość ludzi zakłada, że będą żyli długo i szczęśliwie. Jednak mimo najszczerszych życzeń, żeby tak było, nikt nie potrafi przewidzieć ani „szczęśliwości”, ani długości życia. Z powodu tej nieprzewidywalności życiowych zaszłości, musi je regulować prawo, a konkretnie kodeks postępowania cywilnego. Kodeks ten stanowi, że dziedziczenie jest to wejście spadkobiercy lub spadkobierców w sytuację prawną spadkodawcy, […]

Dom mieszaniec, czyli hybrydowy? Materiał do przemyślenia. | Biuro Nieruchomości Warszawa

Dom mieszaniec, czyli hybrydowy? Materiał do przemyślenia. | Biuro Nieruchomości Warszawa

Od kilku lat nie można się nie zetknąć z określeniem „hybryda”. Mamy hybrydową politykę, hybrydowe samochody, hybrydowe napędy itd. Itp. Tymczasem określenie to pochodzi od łacińskiego hybrid i oznacza po prostu mieszańca. Stąd łatwy wniosek, że wszystkie te hybrydowe zjawiska i urządzenia techniczne są wynikiem mieszania różnych metod, technologii i urządzeń tak, żeby z połączenia […]

Czy można pozbyć się współwłaścicieli domu, mieszkania lub innej nieruchomości? | Biuro Nieruchomości Trinity House

Czy można pozbyć się współwłaścicieli domu, mieszkania lub innej nieruchomości? | Biuro Nieruchomości Trinity House

W rozumieniu polskiego prawa cywilnego współwłasność jest jednym z rodzajów własności i polega na tym, że współwłaściciele mają równe i niepodzielne prawo do danej rzeczy, w tym przypadku mieszkania, domu lub innej nieruchomości. Niepodzielność polega na tym, że każdy współwłaściciel ma takie samo prawo do całości mieszkania, domu lub innej nieruchomości.  Prawo cywilne rozróżnia dwie […]