Porównaj oferty

Dom mieszaniec, czyli hybrydowy? Materiał do przemyślenia. | Biuro Nieruchomości Warszawa

Dom mieszaniec, czyli hybrydowy? Materiał do przemyślenia. | Biuro Nieruchomości Warszawa

Od kilku lat nie można się nie zetknąć z określeniem „hybryda”. Mamy hybrydową politykę, hybrydowe samochody, hybrydowe napędy itd. Itp. Tymczasem określenie to pochodzi od łacińskiego hybrid i oznacza po prostu mieszańca. Stąd łatwy wniosek, że wszystkie te hybrydowe zjawiska i urządzenia techniczne są wynikiem mieszania różnych metod, technologii i urządzeń tak, żeby z połączenia ich otrzymać konkretne korzyści. Na przykład w przypadku samochodu, połączenie napędu elektrycznego ze spalinowym przynosi radykalne obniżenie kosztów przejazdu.

Takie samo hybrydowe łączenie różnych materiałów, urządzeń i technik budowlanych, zastosowane w budownictwie przynosi konkretny efekt w postaci domów hybrydowych. A najprostszym znaczeniu „dom hybrydowy” stanowi połączenie domu pasywnego z urządzeniami energooszczędnymi, a także do pozyskiwania ciepła i wymiany termicznej z naturalnym otoczeniem budynku pasywnego. Dom pasywny, dzięki odpowiednim ekologicznym materiałom termoizolacyjnym i technologiom budowlanym, pozwala, oprócz nieporównywalnie lepszego wpływu na ekologię, osiągać wielokrotne oszczędności w pozyskiwaniu energii elektrycznej, ciepła, wody i wymiany powietrza, niezbędne do życia. O ile, bowiem dom budowany z wykorzystaniem tradycyjnych technologii i materiałów zużywa w ciągu roku średnio ok. 120 kWh/m2 energii, to dom pasywny do uzyskania tych samych efektów cieplno-energetycznych będzie potrzebował w ciągu roku średnio ok. 15kWh/m2 powierzchni.  Tak poważne oszczędności uzyskuje się tylko dzięki technologii i materiałom zastosowanym do budowy domu pasywnego, zapewniające niski współczynnik przenikania ciepła oraz nieprzepuszczające powietrza przegrody i materiały, z których buduje się ściany zewnętrzne.

Dodatkowe efekty uzyskiwane w domach hybrydowych.

Zastosowanie ulepszanych z roku na rok urządzeń służących do pozyskiwania energii elektrycznej oraz wykorzystania urządzeń termoizolacyjnych, sprawia, że dom hybrydowy, mimo, że koszt jego budowy jest wyższy od budowy domu tradycyjnego o ok. 8 – 15%, nie tylko powoduje coraz szybszy zwrot tej różnicy (dzisiaj ok. 10 lat) i ograniczenie zgubnego wpływu na ekologię, to powoduje, że dom hybrydowy jest w coraz większym stopniu pożądanym lokum do zamieszkania przez rodzinę. Do budowy domu pasywnego, wyspecjalizowana firma projektowo-budowlana może zaoferować klientowi urządzenia, przekształcające jego dom w samowystarczalny dom hybrydowy. Do tych urządzeń zaliczane są:

Panele fotowoltaiczne – dające możliwość pozyskiwania energii słonecznej nie tylko ograniczającej pobór energii z sieci do niezbędnego minimum, ale stwarzające możliwość odsprzedawania nadwyżek pozyskiwanej energii do sieci.

Kolektory słoneczne – umożliwiające uzyskiwanie ciepłej wody.

Pompa ciepła – wykorzystujące ciepło gruntu do ogrzewania domu.

– Rekuperacja z wentylacją – system polegający na ocieplaniu świeżego, napływającego z zewnątrz powietrza, ciepłem powietrza wydalanego, zastępujący energochłonną klimatyzację.

Zbiornik na deszczówkę – system odprowadzający wodę deszczową do podziemnego zbiornika, następnie wykorzystywaną do podlewania zieleni wokół domu.

Turbina wiatrowa – jeszcze jedno ekologiczne źródło uzyskiwania energii elektrycznej.

Biooczyszczalnia – możliwość gromadzenia ścieków w zbiorniku i po odczyszczeniu wody przepuszczenie jej do wód gruntowych, co bardzo ogranicza koszy wywożenia nieczystości.

Średni czas budowy domu hybrydowego przez wyspecjalizowaną firmę projektowo-budowlaną, nie przekracza 2 miesięcy.

Powiązane posty

Sprzedać mieszkanie, dom lub inną nieruchomość | Biuro Nieruchomości Warszawa

Wielu ekspertów i analityków rynku nieruchomości uparcie twierdzi, że okres boomu na tym rynku...

Kontynuuj czytanie

Sprzedaż nieruchomości – lepsza jakość, a nie ilość | Biuro Nieruchomości Premium

Jest przypuszczenie graniczące z pewnością, że 90% właścicieli sprzedających swoje...

Kontynuuj czytanie

Kupić mieszkanie, dom lub inną nieruchomość | Biuro Nieruchomości Warszawa | Milanówek

Niektórzy uważają, że kupić mieszkanie, dom lub inną nieruchomość jest łatwiej niż...

Kontynuuj czytanie

Dołącz do dyskusji