Porównaj oferty

Ile trzeba zapłacić notariuszowi za akt kupna-sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości? | Biuro Nieruchomości Warszawa

Ile trzeba zapłacić notariuszowi za akt kupna-sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości? | Biuro Nieruchomości Warszawa

Od wejścia w życie Ustawy o ochronie nabywców mieszkań lub domów jednorodzinnych, to jest od 29 kwietnia 2014, która jest znana w powszechnym użyciu, jako „ustawa deweloperska”, wszystkie umowy kupna-sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości, muszą mieć szczególną formę aktu prawnego, jakim jest tylko akt notarialny.

Oznacza to, że żeby dotychczasowy właściciel mieszkania, domu lub innej nieruchomości, a także deweloper, zbywający zbudowaną przez siebie nieruchomość, mógł przenieść prawo własności do tej nieruchomości na nabywcę, musi to znaleźć potwierdzenie w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza w jego biurze.

Tzw. Ustawa deweloperska przewiduje, że także umowa deweloperska, czyli akt prawny na podstawie, której deweloper przenosi prawo własności do mieszkania, domu lub innej nieruchomości na nabywcę, musi też mieć nie tylko obligatoryjną formę aktu notarialnego, ale i musi zawierać wymagane prawem dane i treści. Ustawodawca chce w taki sposób chronić prawa dotychczas słabszej strony, jaką do czasu Ustawy o ochronie prawa nabywców mieszkań i domów, jaką byli nabywcy, a dodatkowym czynnikiem chroniącym te prawa są notariusze odpowiedzialni za właściwie sporządzony akt notarialny. Taka sama, prawem określona procedura dotyczy umów kupna-sprzedaży mieszkań, domów i innych nieruchomości, będących przedmiotem obrotu na rynku wtórnym.

Taksa i inne opłaty, jakie pobierze notariusz za sporządzenie aktu notarialnego.

Taksa notarialna, jest to ustalana w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości maksymalna należność, jaką może pobrać notariusz za udokumentowanie czynności prawnej, jaką jest sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego umowy kupna sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem MS taksa notarialna jest związana z wartością przedmiotu umowy, czyli mieszkania, domu lub innej nieruchomości i wynosi:

Wartość transakcji do 3.000,-   –    taksa 100,-

3 001 – 10.000,-                                taksa 100,- + 3%  nadwyżki, przewyższającej 3.001,-

10.001, – – 30.000,-                            taksa 310,- + 2% nadwyżki, przewyższającej 10.001,-

30,001 – –  60.000,-                            taksa 710, + 1%  nadwyżki, przewyższającej 30.001,-

60.001, – – 1.000.000,-                       taksa 1.010 + 0,4% nadwyżki, przewyższającej 1.00.001,-

1.000.001,- – 2.000.000,-                   taksa 4.770,- + 0,2% nadwyżki 1.000.001,-

Powyżej 2.000.000,-                           taksa 6.770,- + 0,1% nadwyżki, ale nie więcej niż 10.000,-

Tabela taksy notarialnej określa maksymalne stawki, jakie może (nieobligatoryjnie) pobrać notariusz od stron aktu notarialnego. Z tego wynika, że stawki te podlegają negocjacji z notariuszem i mogą być nawet o połowę niższe.

Notariusz na pewno wystawi fakturę za usługę sporządzenia aktu notarialnego, do której doliczy 23% podatku VAT. Równowartością podatku VAT obciąży strony aktu notarialnego.

Ponadto notariusz pobierze od nabywającego mieszkanie, dom lub inną nieruchomość podatek od czynności cywilnych, który wynosi 2% od ceny transakcyjnej nieruchomości będącej przedmiotem umowy notarialnej.

Do tych kosztów i opłat trzeba będzie doliczyć jeszcze należność za kopie aktu notarialnego w zależności od ustalonej prze notariusza ceny (ok. 6,- od strony).

Również dokonanie wpisu do Księgi wieczystej będzie wymagało opłat (200,-), lub założenie nowej KW, jeśli nieruchomość takiej nie posiada (60,-). Oddzielną opłatę pobierze notariusz za dokonanie wpisu hipoteki do KW, jeśli mieszkanie, dom lub inna nieruchomość obciążona jest kredytem hipotecznym.

Powiązane posty

Prawie wszystko o prawie pierwokupu nieruchomości | Agencja Nieruchomości Warszawa

Prawo pierwokupu nieruchomości jest normą prawną, z której na podstawie umowy lub mocą ustawy...

Kontynuuj czytanie

Pan Nowak musi sprzedać mieszkanie! | Agencja Nieruchomości Warszawa

Czasem pan Nowak musi sprzedać swoje mieszkanie, dom lub inną nieruchomość. Myślał sobie, że...

Kontynuuj czytanie

Lokum Oryginalnej Fabryki Twórczości. | Agencja Nieruchomości Warszawa

O tym, że polski rynek nieruchomości nieustannie się rozwija i poszerza swoją ofertę,...

Kontynuuj czytanie

Dołącz do dyskusji