Porównaj oferty

Sprzedanie mieszkania domu lub innej nieruchomości, to trudna sztuka | Biuro Nieruchomości Warszawa

Sprzedanie mieszkania domu lub innej nieruchomości, to trudna sztuka | Biuro Nieruchomości Warszawa

Aktualny polski rynek nieruchomości zaczyna wykazywać coraz więcej trwałych i coraz bardziej ugruntowanych zjawisk, które eksperci rynku nieruchomości oceniają, jako dowody stabilizacji tego rynku. Jednym z takich zjawisk jest coraz bardziej widoczne spowolnienie tempa sprzedaży mieszkań, domów i innych nieruchomości na rynku wtórnym. Sprzedający mieszkanie, dom lub inną nieruchomość coraz bardziej muszą się liczyć z tym, że zanim doprowadzą do podpisania aktu notarialnego potwierdzającego zbycie swojej nieruchomości, muszą poświęcić dużo czasu i zabiegów.

Najprościej jest powierzyć sprzedaż mieszkania, domu, czy innej nieruchomości profesjonalnemu pośrednikowi, który dysponuje szeroką wiedzą o specyfice obrotu nieruchomościami w danym regionie, odpowiednimi kontaktami oraz doświadczeniem pozwalającym zastosować odpowiednie do każdego konkretnego mieszkania, domu lub innej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, metody. Doświadczony pośrednik obrotu nieruchomościami już na podstawie pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem i wstępnym przejrzeniu dokumentacji związanej z mieszkaniem, domem lub inną nieruchomością, będzie wiedział wstępnie, czy transakcję można będzie zaliczyć do łatwiejszych albo trudniejszych i w związku z tym określić swoje wynagrodzenie za ewentualne podjęcie się usługi pośrednictwa w sprzedaży oferowanej nieruchomości. Warto wiedzieć, że prowizja, jaką będzie chciał wynegocjować pośrednik za doprowadzenie do sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości, może wynosić ok. 2 do 4% wartości transakcyjnej nieruchomości.

Już z tego samego powodu noszący się z zamiarem sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości jej właściciel, powinien sam odpowiednio przygotować nieruchomość i związaną z nią dokumentację. Często podczas weryfikacji dokumentacji, stanu technicznego i prawnego, właściciel przypomina sonie o wielu zaszłościach, które mogą być w procesie kupna sprzedaży wzięte za wady i niewłaściwości utrudniające bądź uniemożliwiające sprzedaż nieruchomości. Właściciel powinien też wiedzieć, że świadome zatajenie wad technicznych, czy prawnych mieszkania, domu lub innej nieruchomości może być uznane za przestępstwo i skutkować nie tylko koniecznością zadośćuczynienia oszukanemu nabywcy, ale i konsekwencjami karnymi. Wszelkie maskowanie na przykład zawilgocenia czy grzyba, albo prowizoryczna krótkotrwała naprawa urządzeń niezauważone przez nabywcę w trakcie transakcji kupna sprzedaży będą musiały być naprawione przez sprzedającego a nawet mogą doprowadzić do unieważnienia transakcji. 

To samo dotyczy ukrytych wad prawnych sprzedawanego mieszkania, domu lub innej nieruchomości. Podstawą ustalenia stanu prawnego nieruchomości są zapisy w księdze wieczystej. W dziale trzecim i czwartym księgi wieczystej figurują wpisy mówiące o ograniczonych prawych rzeczowych, wynikających z użytkowania, służebności, zastawu lub hipoteki. Prawo stanowi, że wszelkie zaszłości, z których wynika ograniczone prawo rzeczowe niezapisane w księdze wieczystej, nie istnieją, czyli podmioty, których te prawa dotyczyły nie będą mogły dochodzić swoich praw u nabywcy nieruchomości, lesz u jej sprzedawcy. 

Inaczej wygląda sytuacja, gdy sprzedawane mieszkanie, dom lub inna nieruchomość obciążona jest umowami najmu lub dzierżawy. Wtedy nabywca nieruchomości, mocą prawa przejmuje te obciążenia i może je wypowiedzieć z zachowaniem terminów określonych prawem.

Agencja Nieruchomości Warszawa Wola – lokalny Partner na rynku warszawskich nieruchomości.

Powiązane posty

Jak Home Staging pomaga sprzedać mieszkanie | Biuro Nieruchomości Warszawa

Eksperci rynku nieruchomości znają tę metodę wspomagającą sprzedaż mieszkań na rynku...

Kontynuuj czytanie

Mieszkanie od dewelopera – o czym pamiętać? | Biuro Nieruchomości Trinity House

Z obowiązującej od 2012 roku Ustawy o ochronie praw nabywcy domu jednorodzinnego lub mieszkania...

Kontynuuj czytanie

Sprzedaż mieszkania z biurem nieruchomości | Trinity House

O tym, jak trudno jest precyzyjnie zaplanować przyszłość można się przekonać obserwując...

Kontynuuj czytanie