Porównaj oferty

Podarować mieszkanie – ile dla notariusza, ile dla fiskusa? | Biuro Nieruchomości Warszawa

Podarować mieszkanie – ile dla notariusza, ile dla fiskusa?  | Biuro Nieruchomości Warszawa

Sposób darowania mieszkania, domu lub innej nieruchomości jest regulowany odpowiednimi zapisami w kodeksie cywilnym. Darowanie mieszkania, domu lub innej nieruchomości, żeby było zgodne z prawem, musi mieć szczególną formę aktu prawnego, a to znaczy, że wola podarowania komuś, a także wola przyjęcia darowizny mieszkania, domu lub innej nieruchomości, musi być wyrażona przed notariuszem i zostać zawarta w akcie notarialnym.

Przekazanie własności mieszkania, domu lub innej nieruchomości w obligatoryjnej formie aktu notarialnego, oprócz pewności, że zostanie przeprowadzone zgodnie z literą prawa, ma także tę zaletę, że zwalnia strony od czynności związanych z dokonaniem niezbędnych zapisów w księdze wieczystej oraz z konieczności rozliczenia się z fiskusem. Wszystkie te istotne sprawy załatwi za nich notariusz, za co pobierze od stron występujących w akcie notarialnym opłaty według ściśle określonej taksy. Wysokość taksy pobieranej przez notariusza jest zależna od wartości mieszkania, domu lub innej nieruchomości będącej przedmiotem aktu darowizny. I tak: 

– jeśli wartość przekazywanej w formie darowizny nieruchomości wynosi od 30 – 60 tys. zł, taksa wyniesie 710,- + 1% od kwoty przekraczającej 30.000,-;

– jeśli ta wartość jest w przedziale 60 tys. do 1 mln, taksa wynosi 1010,- + 0,4% od kwoty powyżej 60.000,-; i dalej:

– od 1 mln do 2 mln – 4.770,- + 0,2% od kwoty powyżej 1 mln;

–  powyżej 2 mln – 6.770,- + 0.25% od kwoty powyżej 2 mln, nie więcej jednak niż 10.000,-

W tym miejscu trzeba dodać, że maksymalna taksa pobierana przez notariusza od stron występujących w akcie notarialnym zaliczanych do tzw. I grupy podatkowej, bez względu na wartość mieszkania, domu lub innej nieruchomości, nie może przekroczyć kwoty zł 7.500,-

Niestety opłaty wg taksy dla notariusza, to nie wszystkie pieniądze, jakie trzeba będzie zostawić w biurze notarialny przy sporządzaniu aktu notarialnego potwierdzającego akt darowizny. Notariusz jest płatnikiem podatku VAT w wysokości 23% wartości wykonanej czynności i na opłacenie tego podatku pobierze odpowiednią kwotę od stron. Ponadto notariusz pobierze pieniądze na opłaty sądowe za dokonanie wpisów do KW, które wynoszą zł 200,-.  Także, gdy akt darowizny będzie obciążony podatkiem, notariusz pobierze od stron kwotę tego podatku.

Kto nie zapłaci podatku od przekazanego w drodze darowizny mieszkania, domu lub innej nieruchomości?

Ustawodawca, chcąc oszczędzić bliskim darczyńcy oraz spadkodawcy wysokich podatków związanych z przyjęciem darowizny lub spadku, podzielił przejmujących prawa do nieruchomości w drodze darowizny lub spadku na trzy grupy. 

Całkowite zwolnienie od podatku może dotyczyć tylko grupy I, zwanej zerową, do której należą – małżonkowie i zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) oraz wstępni (rodzice, dziadkowie), a także pasierbowie, ojczym, macocha, rodzeństwo, zięć, synowa i teściowie. Dla tej grupy podatkowej, kwota wolna od podatku wynosi 9.637,-. Jednak w przypadku, gdy darowizną mieszkania, domu lub innej nieruchomości, są objęte osoby zaliczone do I grupy podatkowej, stawka podatku wynosi 0% bez względu na wartość, na jaką przedmiot darowizny został oszacowany. Warunkiem zastosowania stawki 0% jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego, czego również dokona notariusz sporządzający akt notarialny dotyczący darowania mieszkania, domu lub innej nieruchomości.

Powiązane posty

Sprzedać mieszkanie, dom lub inną nieruchomość | Biuro Nieruchomości Warszawa

Wielu ekspertów i analityków rynku nieruchomości uparcie twierdzi, że okres boomu na tym rynku...

Kontynuuj czytanie

Sprzedaż nieruchomości – lepsza jakość, a nie ilość | Biuro Nieruchomości Premium

Jest przypuszczenie graniczące z pewnością, że 90% właścicieli sprzedających swoje...

Kontynuuj czytanie

Kupić mieszkanie, dom lub inną nieruchomość | Biuro Nieruchomości Warszawa | Milanówek

Niektórzy uważają, że kupić mieszkanie, dom lub inną nieruchomość jest łatwiej niż...

Kontynuuj czytanie

Dołącz do dyskusji