Porównaj oferty

Jak uczciwa konkurencja wpływa na rynek nieruchomości? | Agencja Nieruchomości Warszawa

Jak uczciwa konkurencja wpływa na rynek nieruchomości? | Agencja Nieruchomości Warszawa

Statystyki pokazują, że polski rynek obrotu nieruchomościami, z roku na rok notuje wzrost. Eksperci obrotu nieruchomościami twierdzą, że stały wzrost obrotu mieszkaniami, domami i innymi nieruchomościami, a także towarzysząca temu wzrostowi coraz bogatsza oferta kredytowania tych obrotów przez banki – w roku 2019 po raz kolejny wzrosła ilość przyznanych przez banki kredytów hipotecznych – dowodzi, że do ustabilizowania się rynku nieruchomości w Polsce wciąż jest daleko. Taka swoista niedojrzałość rynku nieruchomości, wynikająca przede wszystkim z opóźnień, a nawet zacofania tego rynku, ma swój oczywisty związek z dziesięcioleciami okresu totalitaryzmu, kiedy to mieszkania, domy i inne nieruchomości, w dużym stopniu były dobrami reglamentowanymi przez władzę. Takie ograniczenie działania wolnego rynku zawsze prowadzi do patologii i anomalii, a nie do harmonijnego rozwoju.

Jednak fakt, że polski rynek obrotu nieruchomościami, mimo trzydziestoletniego już okresu transformacji gospodarczej, wciąż jeszcze przypomina niezastygłą lawę, co go różni od rynków zachodnich, nie przynosi wyłącznie złych skutków, a na jego przyszłość wcale nie trzeba patrzeć pesymistycznie. O tym, że stan dojrzewania polskiego rynku nieruchomości pozwala patrzeć z optymizmem na jego dalszy rozwój, najlepiej świadczy wielkie zainteresowanie nim światowych konsorcjów budowlanych i zachodnich banków oferujących kredyty hipoteczne. Obserwowana ciągle „młodzieńcza” świeżość rynku nieruchomości, podsyca i stymuluje jeden z podstawowych atrybutów wolnego rynku – konkurencyjność.

Trudno powiedzieć, kiedy wolny, rozwijający się rynek staje się rynkiem ustabilizowanym, na którym pewnemu ograniczeniu żywiołowego, nieprzewidywalnego działania praw ekonomicznych, łatwiej o stagnację niż rozwój, ale niezaprzeczalnym faktem jest, że to polski rynek nieruchomości czerpie doświadczenia z dużo starszych zachodnich rynków nieruchomości, a nie odwrotnie. To działający na polskim rynku obrotu mieszkaniami, domami i innymi nieruchomościami pośrednicy, korzystając często ze sprawdzonych na innych rynkach sposobów i metod marketingowych, konkurują między sobą o pozyskanie przychylności klientów pragnących nabyć lub sprzedać swoją nieruchomość.

Jest oczywiste, że konkurencyjność, obok dobrych prorozwojowych zjawisk, ma także gorsze strony, które są przedmiotem zainteresowania specjalistów psychologii społecznej, a czasem, nawet, niestety, służb powołanych do zwalczania przestępczości. Jednak złe strony konkurencyjności są zjawiskami marginalnymi, a wraz z rozwojem rynku nieruchomości coraz mniej widocznymi. Do eliminowania niekorzystnych zjawisk związanych z działaniem wolnego rynku, a w tym rosnącej konkurencyjności przyczynia się ustawodawca, który udoskonalając istniejące i wprowadzając nowe przepisy prawa, stara się chronić podmioty obrotu mieszkaniami, domami i innymi nieruchomościami przed nieuczciwą konkurencją.

Nikt nie może zaprzeczyć na przykład, że Ustawa z dnia 16.02.2007, o ochronie konkurencji i konsumentów, a także inne pochodne ustawy, jak, m.in. Ustawa z dnia 16.09.2011 o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwana Ustawą deweloperska, nie przyczyniły się do utemperowania patologicznych praktyk, na których cierpiała strona pozornie słabsza, czyli przede wszystkim potencjalni nabywcy lub sprzedający mieszkanie, dom lub inną nieruchomość oraz kierujący się solidnym i uczciwym podejściem do swojej profesji pośredników w obrocie nieruchomościami. O tym, że solidność i uczciwość popłaca, jak w każdej dziedzinie życia tak i w konkurencji na rynku nieruchomości, świadczą najlepiej znane od lat i cieszące się ugruntowaną, zasłużenie dobrą opinią biura pośrednictwa godne polecenia, gdy zachodzi konieczność zbycia, bądź nabycia mieszkania, domu lub innej nieruchomości.

Agencja Nieruchomości Białołęka – z nami osiągniesz sukces na rynku nieruchomości.

Powiązane posty

Sprzedać mieszkanie, dom lub inną nieruchomość | Biuro Nieruchomości Warszawa

Wielu ekspertów i analityków rynku nieruchomości uparcie twierdzi, że okres boomu na tym rynku...

Kontynuuj czytanie

Sprzedaż nieruchomości – lepsza jakość, a nie ilość | Biuro Nieruchomości Premium

Jest przypuszczenie graniczące z pewnością, że 90% właścicieli sprzedających swoje...

Kontynuuj czytanie

Kupić mieszkanie, dom lub inną nieruchomość | Biuro Nieruchomości Warszawa | Milanówek

Niektórzy uważają, że kupić mieszkanie, dom lub inną nieruchomość jest łatwiej niż...

Kontynuuj czytanie