Porównaj oferty

Hipoteka, to nie choroba. | Biuro Nieruchomości Warszawa

Hipoteka, to nie choroba. | Biuro Nieruchomości Warszawa

Bywa, że potencjalny nabywca mieszkania, domu lub innej nieruchomości na informację, że wybrana przez niego nieruchomość jest obciążona hipoteką, wykazuje objawy szoku i w pierwszym odruchu chce zrezygnować z dokonania zakupu mieszkania, domu lub innej nieruchomości, której posiadanie sobie wymarzył.

Taki zniechęcony do zakupu, potencjalny nabywca mieszkania domu lub innej nieruchomości odzyska zapał do zakupienia wybranej nieruchomości, jeśli się dowie, że hipoteka to nie żadna choroba ani wada prawna czy techniczna, która dotknęła mieszkanie, dom lub inną nieruchomość, którą zamierza nabyć,

 Hipoteka jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, także na spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu, służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, często mającego formę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości, będącego przedmiotem zapisanej w hipoteki księdze wieczystej. Hipoteka zapewnia wierzycielowi pierwszeństwo w dochodzeniu swoich wierzytelności z wartości nieruchomości, na której została ustanowiona. Oznacza to, że wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń bez względu na zmianę właściciela nieruchomości, na której jest ustanowione zabezpieczenie hipoteczne. Wierzyciel rzeczowy, np. bank, który udzielił kredytu hipotecznego, zawsze będzie mógł w pierwszej kolejności dochodzić swoich roszczeń z wartości nieruchomości, przed zaspokojeniem wierzycieli osobistych właściciela nieruchomości. Hipoteka powstaje z chwilą wpisania jej do KW.

Hipoteka może akt być ustanowiona w drodze czynności prawnej, jaką jest jego szczególna, obligatoryjna forma – akt notarialny (hipoteka umowna). Lub na podstawie orzeczenia sądu bądź postanowienia organu podatkowego – Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS. (hipoteka przymusowa)

Jak wykreślić hipotekę z Księgi Wieczystej?

Właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką, chcąc sprzedać mieszkanie, dom lub inną nieruchomość, musi spowodować wykreślenie z KW hipoteki obciążającej jego własność

Hipoteka wygasa z chwilą wygaśnięcia zabezpieczonej nią wierzytelności, chyba że na podstawie innego stosunku prawnego przejdzie ona, jako zabezpieczenie wierzytelności na innej formie własności. Najczęściej jednak hipoteka wygasa z chwilą, gdy właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką złoży zabezpieczoną kwotę do depozytu sądowego i oświadczy, że nie będzie się ubiegał o jej zwrot.

Wykreślenie hipoteki z Księgi Wieczystej następuje, gdy właściciel obciążonej nią nieruchomości wystąpi z wnioskiem o wykreślenie, do którego musi dołączyć postanowienie sądu o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego odpowiedniej kwoty, dowód wpłaty tej kwoty oraz oświadczenie, że nie będzie on dochodził swoich praw do zwrotu wpłaconej do depozytu kwoty. Bezprawne, a także omyłkowe wykreślenie hipoteki z KW nie powoduje skutku prawnego w postaci zniesienia prawa wierzyciela do dochodzenia swojej zabezpieczonej wierzytelności. Ale prawo to może ulec przedawnieniu po upływie 10 lat,, gdy wierzyciel nie będzie w tym czasie dochodził swoich praw. Jednak na wniosek dłużnika sąd może dokonać wykreślenia hipoteki z KW przed upływem 10 lat, gdy dłużnik dojdzie do porozumienia z wierzycielem, w wyniku, czego wierzyciel wyrazi na to pozwolenie.

Jeśli dłużnik nie wykona swojego zobowiązania, zaspokojenie wierzyciela hipotecznego następuje w drodze sądowego postanowienia egzekucyjnego.

Powiązane posty

Prawie wszystko o prawie pierwokupu nieruchomości | Agencja Nieruchomości Warszawa

Prawo pierwokupu nieruchomości jest normą prawną, z której na podstawie umowy lub mocą ustawy...

Kontynuuj czytanie

Pan Nowak musi sprzedać mieszkanie! | Agencja Nieruchomości Warszawa

Czasem pan Nowak musi sprzedać swoje mieszkanie, dom lub inną nieruchomość. Myślał sobie, że...

Kontynuuj czytanie

Lokum Oryginalnej Fabryki Twórczości. | Agencja Nieruchomości Warszawa

O tym, że polski rynek nieruchomości nieustannie się rozwija i poszerza swoją ofertę,...

Kontynuuj czytanie

Dołącz do dyskusji